0899.306.123

Hiển thị tất cả 6 kết quả

nồi chiên không dầu

-33%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên hơi nước Kalite STEAMX

3,790,000 
-36%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Kalite KL-1500

3,750,000 
-50%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Kalite Q10

1,990,000 
-29%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Kalite Q5

1,870,000 
-33%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Kalite Q6

1,990,000 
-54%

Lò nướng. Nồi chiên hơi nước. Nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu Unie UNSKYBLUE

3,190,000